+420 603 590 565Poradíme Vám

Tlumočení čínštiny

Tlumočení čínštiny

  • Zajistíme nejen tlumočení čínština - čeština, ale i tlumočení čínština - angličtina, příp. i jiné kombinace, pokud daný tlumočník bude k dispozici.
  • Po poskytnutí podkladů jsme schopni se připravit i na náročná odborná jednání se specializovanou slovní zásobou.
  • Jsme připraveni na tlumočení čínština v mnoha různých průmyslových odvětvích a technických oborech.
  • Tlumočíme obchodní či jiná jednání, porady, školení, prezentace, neformální schůzky.
  • Poskytujeme konzultace ohledně obchodní etikety, průvodcovské služby i praktické rady cestovatelům.

Tlumočení čínštiny

S rostoucím významem Číny se zvyšuje i intenzita interakcí zbývajícího světa s ní v rovině obchodní, politické, kulturní či jakékoliv jiné. K tomu je třeba schopnost se dorozumět. Ačkoliv v čínsky hovořícím světě došlo v posledních letech k obrovskému zlepšení znalostí angličtiny, stále ještě se s drtivou většinou Číňanů anglicky nedomluvíte. Mnoho Číňanů ovládá angličtinu pouze pasivně a v praxi se často stává, že proklamovaná znalost angličtiny se nakonec ukáže jako nedostatečná i pro elementární obchodní jednání, školení apod. Pokud nehovoříte čínsky, je tedy vhodným řešením najmout si tlumočníka pro tlumočení do čínštiny , nebo pro tlumočení z čínštiny . Zkušený tlumočník pomůže přesněji sdělit Vaše stanoviska, lépe porozumět druhé straně, přispěje k vyšší profesionální úrovni jednání a celkově k oboustranné spokojenosti. Věříme, že s kvalitou našeho tlumočení čínštiny budete plně spokojeni.

Nabízíme tlumočení čínštiny (resp. tlumočení do čínštiny i tlumočení z čínštiny) v České republice, v Číně či kdekoliv jinde na světě. Tlumočíme obchodní či jiná jednání, porady, školení, prezentace, neformální schůzky, dále poskytujeme konzultace ohledně obchodní etikety, průvodcovské služby, praktické rady cestovatelům apod. Díky našemu několikaletému a četnému průvodcování a tlumočení čínštiny máme Čínu důkladně procestovanou a známe místní reálie. K dispozici pro tlumočení čínštiny je kromě Mgr. Petra Krchňavého ještě několik dalších kvalifikovaných tlumočníků, většinou vystudovaných sinologů na fakultách v ČR i zahraničí.

Mezi naše klienty, kteří využili našich služeb tlumočení čínštiny nebo i jiných, patří například firmy Honeywell, Siemens, Tescan, Wistron, Inventec, Qisda, AVG, AU Optronics, Brisk Tábor, Liko-s, Red Hat, Wings Travel, dále Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR a další.

Kontaktujte nás
Nahoru