Překlady

Čínština je pro většinu lidí v České republice zcela nesrozumitelným jazykem. Pro laika je čínský text pouze „rozsypaný čaj“, ve kterém se nedá nijak orientovat. Překlady čínštiny se zabýváme profesionálně a jakýkoliv čínský text Vám „dešifrujeme“ a přeložíme do češtiny nebo angličtiny (po domluvě i do jiných jazyků). Zároveň poskytujeme překlady do čínštiny. V posledních letech se setkáváme se vzrůstající potřebou překladu z čínštiny (a samozřejmě i překladu do čínštiny) různých manuálů, technických postupů a výkresů, smluv, webových stránek a různých dalších textů od krátkých nápisů a tetování po sofistikované odborné články. Překlady do čínštiny i překlady z čínštiny realizují vystudovaní sinologové, kteří mají zkušenosti z dlouhodobých stáží v ČLR či na Taiwanu.

Jak probíhá překlad textů?

Komunikace ohledně překladu čínštiny probíhá jednoduše. Vy pošlete text, který chcete přeložit, my Vám sdělíme cenu za překlad a čas, do kdy jsme schopni jej přeložit. Cena a čas překladu závisí nejen na délce textu, ale i na náročnosti, příp. na tom, zda se jedná o text (původní či výsledný) v tzv. zjednodušených znacích (simplified characters, 简体字 jiantizi) nebo tradičních znacích (traditional characters, 繁体字 fantizi). Většina dnešních textů se vyskytuje ve zjednodušených znacích, které se od roku 1956 používají v Čínské lidové republice. S tradičními znaky se lze setkat především u starších textů nebo dodnes na Taiwanu a v Hongkongu. Překladáme z čínštiny i kaligrafie, ozdobné texty na obrazech apod. Pro překlady čínštiny poskytujeme i jazykovou korekturu. Pokud již máte přeložený text, lze jej u nás nechat zkontrolovat a opravit.

Nabízíme:

  • překlady čínských textů
  • překlady odborných článků
  • překlady smluv
  • překlady webových stránek
  • překlady technických postupů a výkresů
  • překlady tetování
  • a další

Kdo využívá překlady čínštiny?

Mezi naše klienty, kteří využili našich služeb překladu čínštiny nebo i jiných, patří například firmy Honeywell, Siemens, Tescan, Wistron, Inventec, Qisda, AVG, AU Optronics, Brisk Tábor, Liko-s, Red Hat, Wings Travel, dále Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR a další.