Tlumočení

S rostoucím významem Číny se zvyšuje i intenzita interakcí zbývajícího světa s ní v rovině obchodní, politické, kulturní či jakékoliv jiné. K tomu je třeba schopnost se dorozumět. Ačkoliv v čínsky hovořícím světě došlo v posledních letech k obrovskému zlepšení znalostí angličtiny, stále ještě se s drtivou většinou Číňanů anglicky nedomluvíte. Mnoho Číňanů ovládá angličtinu pouze pasivně a v praxi se často stává, že proklamovaná znalost angličtiny se nakonec ukáže jako nedostatečná i pro elementární obchodní jednání, školení apod. Pokud nehovoříte čínsky, je tedy vhodným řešením najmout si tlumočníka pro tlumočení do čínštiny, nebo pro tlumočení z čínštiny . Zkušený tlumočník pomůže přesněji sdělit Vaše stanoviska, lépe porozumět druhé straně, přispěje k vyšší profesionální úrovni jednání a celkově k oboustranné spokojenosti. Věříme, že s kvalitou našeho tlumočení čínštiny budete plně spokojeni.

Nabízíme tlumočení čínštiny (resp. tlumočení do čínštiny i tlumočení z čínštiny) v České republice, v Číně či kdekoliv jinde na světě. Díky našemu několikaletému a četnému průvodcování a tlumočení čínštiny máme Čínu důkladně procestovanou a známe místní reálie. K dispozici pro tlumočení čínštiny je kromě Mgr. Petra Krchňavého ještě několik dalších kvalifikovaných tlumočníků, většinou vystudovaných sinologů na fakultách v ČR i zahraničí.

Naše služby v oblasti tlumočení čínštiny

  • Zajistíme nejen tlumočení čínština – čeština, ale i tlumočení čínština – angličtina, příp. i jiné kombinace, pokud daný tlumočník bude k dispozici.
  • Po poskytnutí podkladů jsme schopni se připravit i na náročná odborná jednání se specializovanou slovní zásobou.
  • Jsme připraveni na tlumočení čínštiny v mnoha různých průmyslových odvětvích a technických oborech.
  • Tlumočíme obchodní či jiná jednání, porady, školení, prezentace, neformální schůzky.
  • Poskytujeme konzultace ohledně obchodní etikety, průvodcovské služby i praktické rady cestovatelům

Pro koho jsme již tlumočili čínštinu?

Mezi naše klienty, kteří využili našich služeb tlumočení čínštiny nebo i jiných, patří například firmy Honeywell, Siemens, Tescan, Wistron, Inventec, Qisda, AVG, AU Optronics, Brisk Tábor, Liko-s, Red Hat, Wings Travel, dále Policie ČR, Ministerstvo vnitra ČR a další.