O výuce čínštiny

Čínština je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších jazyků světa a čínské znaky jsou vůbec nejstarším dosud užívaným grafemickým systémem na světě. Tzv. standardní čínština (普通话, též známá jako mandarinská čínština) je úředním jazykem ČLR a domluvíte se s ní rovněž na Taiwanu, v Malajsii a Singapuru. Dnes jí hovoří více než 1.5 miliardy lidí, kteří žijí v nebývale rychle se rozvíjejícím světovém regionu a statisíce lidí ze všech kontinentů se čínštinu učí jako cizí jazyk. Již 18 let nabízím výuku čínštiny, tohoto zajímavého a praktického jazyka formou skupinových kurzů čínštiny či individuální výuky v Brně a okolí.

Jak probíhá výuka?

Moje výuka čínštiny je zpravidla zaměřena obecně, nicméně lze se specializovat i na obchodní čínštinu, či jinak. Můžu vyjít vstříc i zájmu o jakýsi rychlokurz výuky čínštiny a čínských reálií před pracovní či soukromou cestou do Číny. Protože poskytuji i průvodcovské a tlumočnické služby, mám Čínu procestovanou křížem krážem a můžu nabídnout spoustu praktických zkušeností. Mezi moje studenty patří i zájemci o čínská bojová umění, čínskou medicínu, kuchyni či čaje nebo prostě lidé, kteří se zajímají o okolní svět, baví je jazyky nebo jen chtějí zkusit něco nového.

V rámci výuky čínštiny se naučíte správně vyslovovat čínské slabiky, ovládnete přepis čínštiny do latinky – tzv. pinyin (čínsky 拼音 pinyin), proniknete do tajů čínského znakového písma a v interakci s lektorem se postupně naučíte mluvit čínsky.

O čínštině

Tzv. standardní čínština (čínsky 普通话 putonghua, anglicky Mandarin Chinese) je jazyk, kterým se domluvíte téměř se všemi z 1,4 miliardy obyvatel Čínské lidové republiky a navíc s desítkami milionů Číňanů žijících na Taiwanu, v Hongkongu, Singapuru, stejně jako v početných čínských komunitách po celém světě. Přestože existují mnohé čínské dialekty, tzv. standardní čínština je již několik desítek let povinným jazykem ve všech školách v ČLR a užívá se též na úřadech, v rádiu, televizi atd. Výuka čínštiny jako cizího jazyka je stále populárnější nejen v regionu Dálného východu, ale třeba i v USA a Evropě. Díky tisícileté historii čínského jazyka a čínské civilizace, znakovému písmu i užívání tónů v mluvené řeči je čínština jedním z nejzajímavějších jazyků, které lze vůbec studovat. Současně je to jazyk nadmíru praktický, jehož potenciál bude v nejbližších letech ještě stoupat spolu s rostoucím významem Číny v mezinárodním obchodu a politice.

Čínština je z hlediska gramatiky relativně snadný jazyk, protože nezná skloňování ani časování a k slovům se nemusíte učit žádné koncovky. Na druhou stranu je třeba věnovat zvýšené úsílí studiu znakového písma a zpočátku zvládnout výslovnost slabik a tónů. Po několika týdnech naší výuky čínštiny však zjistíte, jak jazyk “funguje” a pokud vydržíte a získáte jisté návyky, můžete se těšit na to, že další pokrok v jazyce je již mnohem rychlejší.

Výuka čínštiny otevírá dveře do světa mimořádně zajímavé kultury a houževnaté civilizace, která tu je již několik tisíc let a právě v současné době prožívá jedno z nejvýznamnějších okamžiků svých dějin. Výuka čínštiny je bezesporu intelektuálním dobrodružstvím a bude Vás bavit!